Konstantinas Bajerčius

Alytiškės Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės pranešimas apie lietuvių tautos mokytoją, rašytoją, visuomenininką, kultūrininką, rezistentą ir kankinį Konstantiną Bajerčių, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske.

sb, punskas.pl

Biliute