Kovo 11-oji Seinuose

Seinų bazilikos vidus
Seinų bazilikos vidus

Kovo 11 d. Seinų bazilikoje Nepriklausomos Lietuvos 25-mečiui skirtas mišias atnašavo kunigas Petras Gucevičius ir jo kurso draugas kun. Almantas Kibirkštis (Dubičių parapijos klebonas). Melsta teisingumo ir gerovės. Kunigas pabrėžė, kaip gera sugrįžti namo po kelionės. Kad ir kiek būtų sunkumų, bet laisva tėvynė tai ne kalėjimas. Gal nėra lengva gyventi, bet gera turėti laisvą tėvynę, kur kiekvienas gali būti toks, koks yra. Jei kartais ką ir ne taip padarysi, už tai nebūsi įkalintas, nubaustas. Lietuva kaip mūsų visų motina, globoja visus, kurie jos vardą gina savoje šalyje ar svetur. Savas kraštas kaip magnetas traukia svetur esančius, vilioja tautiečius visada sugrįžti namo… Čia tėvai, draugai, gimtoji kalba. Kai tai supranti, dar labiau pradedi gerbti savą kraštą.

25 metai – tai lyg brandos metas. Lietuva per juos nuveikė gražius darbus, tapo žinoma pasaulyje ir lygiavertė su kitomis šalimis. Visų žmonių gerbiama demokratija, meldžiamasi už taiką, sugyvenimą. Norisi dėkoti žmonėms, kurie išdrįso pasakyti, kad Lietuva – lietuviams. Gal nesam vieningi, bet drąsūs. Kylant abejonių, stengiamasi dirbti ir elgtis taip, kad valstybė būtų gražesnė. O spalvos – geltona, žalia ir raudona – rodo džiaugsmą, kad esu lietuvis.

Mišiose giedojo Seinų bažnytinis choras. Pabaigoje sugiedotas Lietuvos himnas.

Mokytojai su mokiniais, vilkinčiais tautiniais drabužiais, po mišių išvyko į mitingą prie Kampuočių paminklinio akmens, pastatyto 1990 metais priėmus Kovo 11-osios aktą.

G. Pakutkienė, punskas.pl