Kovo 11-oji Punsko licėjuje

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga kovo 11 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ pristatymas, kuriame dalyvavo „Jotvingių krašto“ autoriai ir rengėjai.

Apie Šlynakiemyje žuvusius lietuvių partizanus: Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio karžygį Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir jo adjutantą Vytautą Prabulį-Žaibą, kalbėjo metraščio vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Jis papasakojo apie lietuvių partizanų veiklą Punsko krašte bei jų tragiškos žūties aplinkybes.

Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis kalbėjo apie Lietuvos disidentą kunigą Juozą Zdebskį, kurio gyvenimas „sušvito kankinio auka lietuvių tautos kelyje į laisvę ir nepriklausomybę“.

Metraščio redakcijos sekretorė Nijolė Birgelienė kalbėjo lietuvių bendrinės kalbos ir tarmės vartojimo Punsko krašte klausimu. Ji pristatė anoniminės apklausos, atliktos tarp Punsko licėjaus bei Dariaus ir Girėno gimnazijos III lietuviškų klasių mokinių, rezultatus.

Apie istorijos paveldo reikšmę pasisakė metraščio vyr. redaktoriaus pavaduotojas Juozas Sigitas Paransevičius.

sb, punskas.pl

licejuje