Kovo 11-oji Seinų „Žiburyje“

Kovo 11-ąją, minint 25-ąjį laisvos Lietuvos gimtadienį, Seinų bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Jas atnašavo Seinų bazilikos vikaras kun. Petras Gucevičius ir kun. Almantas Kibirkštis iš Dubičių parapijos.

Kunigas Petras per pamokslą kalbėjo: „Kad ir kiek būtų sunkumų, bet laisva tėvynė ne kalėjimas. Gal nėra lengva gyventi, bet gera turėti laisvą tėvynę, kur kiekvienas gali būti toks, koks yra. Jei kartais ką ir ne taip padarysi, už tai nebūsi įkalintas, nubaustas. Lietuva kaip mūsų visų motina, globoja visus, kurie jos vardą gina savoje šalyje ar svetur. Savas kraštas kaip magnetas traukia svetur esančius, vilioja visada sugrįžti namo… Čia tėvai, draugai, gimtoji kalba. Kai tai supranti, dar labiau pradedi gerbti savą kraštą. 25 metai – tai lyg brandos metas. Lietuva per juos nuveikė gražius darbus, tapo žinoma pasaulyje ir lygiavertė su kitomis šalimis. Visų žmonių gerbiama demokratija, meldžiamasi už taiką, sugyvenimą. Norisi dėkoti žmonėms, kurie išdrįso pasakyti, kad Lietuva – lietuviams. Gal nesam vieningi, bet drąsūs. Kylant abejonių, stengiamasi dirbti ir elgtis taip, kad valstybė būtų gražesnė. O spalvos – geltona, žalia ir raudona – rodo džiaugsmą, kad esu lietuvis.“

zib-kovo11

Šv. Mišioms baigiantis visi sugiedojo „Tautišką giesmę“.

Po pamaldų Seinų „Žiburio“ mokykloje vyko iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas. Šventė pradėta Lietuvos himnu. Koncerto metu skambėjo tėvynei skirtos eilės ir dainos. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga moksleivius, jų tėvelius ir mokytojus pasveikino „Žiburio“ mokyklos direktorius A. Vaicekauskas.

 ib, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Kovo 11-oji Seinų „Žiburyje“”

Komentarai uždrausti.