Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 18.00 val.

„Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų širdis uždega troškimu pamilti Jėzaus kryžių, – sako Punsko parapijos vikaras Marius Talutis. –  Tik pamilę Jėzaus kryžių, savo kryžių ir savo kančią priimsime kaip išganymą. Kryžiaus negalima abejingai adoruoti. Jo negalime savo gyvenimo kelionėje priimti kaip mažai reikšmingo ženklo. Norėdami, kad kryžius mus išgelbėtų, turime jį pamilti. Kryžiaus kelio apmąstymai yra stiprus žingsnis pažinti Kristaus meilę ir Jo kančią ant kryžiaus.“

Kryžiaus kelias tai brangiausias krikščionims kelias, kuriuo nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos su kryžiumi ant pečių praėjo Išganytojas.

Kryžiaus kelią sudaro keliolika Kančios stočių, kurias vainikuoja garbingasis Jo prisikėlimas. Jėzaus kančia nėra tik praeities įvykis. Jis byloja apie tai, kas įvyko Jeruzalėje prieš du tūkstančius metų.

sb, punskas.pl