Kultūros ministerija skelbia konkursą daliniam projektų finansavimui

Vadovaudamasi Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos aprašu ir Kūrybinės veiklos programos aprašu Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Kūrybinės veiklos programos ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektų daliniam finansavimui. Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. birželio 15 d.

LR kulturos ministerijaKūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa pradėta vykdyti nuo 2013 m. Nuo 2017 m. programa atskirta į dvi dalis, t. y. Kūrybinės veiklos programą ir Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą.

Patvirtinti programų aprašai reglamentuoja svarbiausius tikslus ir jų lėšomis finansuojamus projektus, projektų finansavimo kriterijus, paraiškų teikimo ir svarstymo tvarką, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už skirtų lėšų panaudojimą tvarką ir sąlygas. 

Pagrindiniai Kūrybinės veiklos programos tikslai – skatinti kūrybinę veiklą finansuojant kūrybinės veiklos projektus, kurie skatintų kūrybingumą ir teisėtą kūrybinės veiklos rezultatų sklaidą, deramą atlygį meno kūrėjams ir pagarbą intelektinei nuosavybei, ugdytų jaunųjų meno kūrėjų kartą ir sudarytų palankesnes sąlygas Lietuvos kūrybinės industrijos plėtrai ir žinomumui.

Pagrindiniai Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos tikslai – skatinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos modernizavimą finansuojant autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos projektus, kurie užtikrintų deramą autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, atsižvelgiant į naujų skaitmeninių technologijų įtaką kūrinių išraiškos ir sklaidos būdams bei visuomenės poreikiams, susijusiems su kūrinių teisėtos skaitmeninės prieigos plėtra, ugdytų visuomenės pagarbą intelektinei nuosavybei ir nepakantumą neteisėtam jos naudojimui.

2017 m. projektams skirtas 950 143,24 Eur. finansavimas, 40 % finansavimo skirta Kūrybinės veiklos programos projektams ir 60 % Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos projektams.Paraiškas abiejų programų projektams finansuoti gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka registruoti juridiniai asmenys.

http://lrkm.lrv.lt/lt/