„Kūrėjų pėdsakais Seinų ir Suvalkų krašte“

Filologą, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją ekspertą, kraštotyrininką Benjaminą Kondratą kalbina Sigitas Birgelis.

 Benjamino Kondrato knygą galima įsigyti Seinų „Lietuvių namuose“ ir Punsko „Aušros“ leidykloje. 

sb, punskas.pl