Punsko kapinės

Seniau mirusiuosius laidota bažnyčios šventoriuose. Tai rodo statybos ir remonto metu aptikti žmonių griaučiai. Šiuo metu turime ketverias kapines.

Senosios katalikų kapinės

sen-kapines

Senosios parapijos kapinės išsidėstę kalvoje prie kelio į Ožkinius. Čia matome XIX amžiaus pradžios paminklinę koplyčią. Iki šiandien išlikę keliolika antkapių bei tvoros fragmentai.

Evangelikų kapinės užimančios vos keletą arų, aptinkamos kalvelėje prie Naujosios gatvės, čia pat už ponų Kesnerų žemės. Išsilaikę trys paminklai ir tvoros likučiai.

 Žydų kapinės

Naujos katalikų kapinės