Kazys Binkis Atsiskyrėlis Antanėlis. II. Antaniukas ir degtukai