Lenkijoje valstybės istorijos šmeižikai bus baudžiami!

Jei Lietuvoje būtų toks įstatymas, tai R. Vanagaitė, D. Katzas ir visa jo šutvė jau sėdėtų Pravieniškėse.

Šią savaitę Lenkijos Vyriausybė pritarė teisingumo ministro pateiktam Nacionalinės atminties instituto (IPN) įstatymo pakeitimo projektui. Pakeitime numatoma įvesti baudžiamąją atsakomybę fiziniams ir juridiniams asmenims už šmeižto Lenkijos [valstybės ir tautos] atžvilgiu platinimą.

 oswiecimTarp kitko, už kai kurių etninių organizacijų įkyriai vartojamą sąvoką „lenkiški konclageriai“, kalbant apie Antrojo pasaulinio karo metais okupuotos Lenkijos teritorijoje vokiečių nacistų įsteigtas koncentracijos stovyklas.

Įstatymo projektas, kuris netrukus bus perduotas svarstyti Seimui, taip pat numato griežtas bausmes už viešus ir faktams prieštaraujančius bandymus priskirti Lenkijai ar lenkų tautai atsakomybę už vokiečių nacistų nusikaltimus ar kaltę už tariamą prisidėjimą prie šių nusikaltimų.

Už tokį Lenkijos ar lenkų tautos šmeižtą įstatyme siūloma įvesti laisvės atėmimo bausmę iki trejų kalėjimo metų.

Keista, kodėl mūsų polonofilai neskuba platinti šios naujienos ir nesiūlo Lietuvos Seimui sekti lenkų pavyzdžiu?

Juk Lietuva ir lietuvių tauta tame įstatyme minimais klausimais kai kurių veikėjų yra šmeižiama reguliariai ir nuolat. Viešai – netgi tarptautinėje spaudoje – ir akiplėšiškai nesiskaitant su faktais.

Vienžo, jeigu Lietuvos Vyriausybė ir Seimas kada nors nuspręs pasekti Lenkijos pavyzdžiu ir įves bausmes už įžūlų, viešą ir faktams prieštaraujantį šmeižtą dėl Lietuvos istorijos ir lietuvių tautos tariamos kaltės už okupantų režimų organizuotus ir vykdytus nusikaltimus, tai poniai R. Vanagaitei, D. Katzui ir jo šutvei bei kai kuriems kitiems viešiesiems intelektualams teks pagalvoti apie ateitį Pravieniškėse.

Nieko, patyrę žmonės sako, kad ir ten gyventi galima.

Raimondas Navickas (Blogeris Zeppelinus), www.facebook.com/blogeris.zeppelinus

2 atsakymai į “Lenkijoje valstybės istorijos šmeižikai bus baudžiami!”

  1. Man labai įdomu, kaip dabar pavadinti pav. Berezės Kartuskos (Bereza Kartuska) 1934-1939 koncentracijos stovyklą?

  2. Dėl Vanagaitės knygoje pateiktų žodžių „į Lenkijos koncentracijos stovyklas“ autorei Lenkijoje gresia ne tik nemalonumai…

Komentarai uždrausti.