Lenkijos edukacijos ministerija atsakė į mokytojų rezoliuciją

ausra

Skaitytojams primename, kad 7 „Aušros“ numeryje rašėme apie įvykusią Lenkijos lietuvių mokytojų konferenciją, kurios metu buvo priimta rezoliucija dėl lietuvių švietimo. Mokytojai kreipėsi į Lenkijos vyriausybę, prašydami „išlaikyti likusias lietuviškas mokyklas; imtis specialių priemonių išsaugoti čia gyvenančios bendruomenės kalbą, kultūrą, švietimą; sukurti šio krašto socialinės-ekonominės plėtros programą, kuri padėtų išsaugoti Lenkijos lietuvių tautinę ir kultūrinę tapatybę“.

Lenkijos lietuvių mokytojų konferencijos dalyviai
Lenkijos lietuvių mokytojų konferencijos dalyviai

Ministro pirmininko kanceliarija perdavė Lenkijos lietuvių rezoliuciją Edukacijos ministerijai. Ši Lenkijos lietuvių bendruomenei atsiuntė atsakymą, kuriame rašoma: „Tarp išvardintų reikalų rezoliucijoje kreipiamasi į Lenkijos Vyriausybę prašant išsaugoti lietuviškas mokyklas, esančias Punsko valsčiuje. Noriu pažymėti, kad sprendimus dėl mokyklų tinklo priima pačios savivaldybės. Edukacijos ministerija gali tik nustatyti savivaldybei perduodamų lėšų, skirtų mokyklų išlaikymui paremti, kiekį.

Todėl reikia pabrėžti, kad nustatant švietimo subvencijas tautinių mažumų mokykloms Lenkijoje buvo vadovautasi visų pirma rūpesčiu dėl lietuvių tautinės mažumos mažų mokyklų.

Punsko ir Seinų savivaldybių bei lietuvių tautinės mažumos organizacijų atstovų pastabos, išsakytos per susitikimus, aptariant Lenkijos lietuvių švietimo plėtros strategijos įgyvendinimą, lemdavo sprendimus nustatant savivaldybėms skiriamos švietimo subvencijos dydį. 2002 metais visų pirma siekiant išsaugoti lietuvių mažas mokyklėles buvo įvestas papildomas finansavimo svertas (P10), kuriuo 50 proc. padidinta subvencija mažų tautinių mažumų mokyklų mokiniams. 2004 m. šis svertas buvo padidintas iki 100 proc., o 2005 m. iki 150 proc. (…)

2013 metais buvo įvestas dar vienas finansavimo mechanizmas (svertas P12), padidinantis pervedamų lėšų kiekį toms mokykloms, kur mokoma tautinės mažumos kalba. Tokiu būdu buvo padidintas lėšų kiekis toms savivaldybėms, kur mokyklose mokoma lietuvių kalbos arba lietuvių kalba, iki 2 mln 777 tūkst zl. Edukacijos ministerija papildomai imsis veiksmų svarstant galimybę pakelti šį svertą, kuriuo būtų padidintas lėšų kiekis toms savivaldybėms, kuriose yra mokyklų tautinių, etninių mažumų ar regioninių kalbų mokymo kalba.

Be to, noriu pažymėti, kad savivaldybės gali stengtis gauti papildomų lėšų švietimui iš rezervo tiems uždaviniams įgyvendinti, kurie numatyti pagal „0,4 proc. rezervo subvencijos švietimui 2013 metams paskirstymo kriterijus“. Šiuos kriterijus Edukacijos ministerija persiuntė visoms savivaldybėms (taip pat Punsko valsčiui) bei jie yra paskelbti ministerijos interneto tinklalapyje. Mūsų turimais duomenimis, Punsko valsčiaus administracija rengia prašymą, kad būtų padidintos švietimo subvencijos lėšos. Kai tą prašymą gausime, perduosime jį Bendros vyriausybės ir savivaldybių komisijos Švietimo, kultūros ir sporto grupei, o vėliau Finansų ministerijai.

Suvokdamas mokyklų svarbą puoselėjant Lenkijos lietuvių tautinės mažumos kalbinį ir kultūrinį tapatumą, viliuosi, kad mūsų veiksmai, kurių imamės, padės Punsko valsčiaus vadovybei priimti tokius sprendimus, kurie užtikrins visiems lietuvių tautinės mažumos vaikams galimybę mokytis lietuvių kalbos.“

Pasirašė valstybės sekretorius Tadeušas Slaveckis (Tadeusz Sławecki).

 „Aušra“, 2013/12