Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos, posėdžiavusios 2017 m. gruodžio 17 d. Punske, nutarimai

Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos, posėdžiavusios 2017 m. gruodžio 17 d. Punske, nutarimai:

 1. Padėti Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungai 2021 m. surengti Punske Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą.

2. Siūlyti temas LR Seimo ir PLB komisijai svarstyti.

3. Tinkamai paminėti Lietuvos atkūrimo 100-metį.

4. Prisijungti prie iniciatyvos „100 akimirkų Lietuvai“.

5. Ištirti lietuviško darželio poreikį Suvalkuose.

6. Bandyti įkurti Suvalkų aukštojoje mokykloje lietuvių kalbos kaip papildomo dalyko pamokas.

7. Padėti lietuviškų televizijos laidų redaktoriams spręsti problemas, su kuriomis susiduria rengdami laidas, sudaryti jiems tinkamas darbo sąlygas.

8. Siekti, kad Lituanistinė menė Seinų kunigų seminarijoje atspindėtų Seinų indėlį į lietuvių kultūrą XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje.

9. Siekti išspręsti Berznyko kapinėse pastatytų paminklų problemą.

10. Siekti pagerinti Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus finansavimą.