Lietuviška daina skambėjo Balstogės rotušėje

Gražu ir prasminga, kad šiemet su atgimusia gamta prasidėjo taip pat Balstogės lietuvių pavasaris. Balandžio mėn. atnaujinus Lenkijos lietuvių draugijos Balstogės skyriaus veiklą, gegužės 29 dieną čia įvyko pirmasis naujai išrinktos valdybos posėdis, o draugijos gretas papildė nauji nariai.

DSC02758

Balstogės lietuvius palaiko ir remia ne tik Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose ir Lenkijos lietuvių draugija. Vysk. A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose kolektyvai, palaikydami tautiečius Balstogėje ir padrąsindami juos veiklai, dovanojo koncertą. Balstogės rotušėje pasirodė suaugusiųjų šokių kolektyvas „Seina“ ir liaudiškos muzikos kapela „Šalcinis“.

DSC02752

Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas, ministras patarėjas Vaclavas Stankevičius ir LLD Balstogės skyriaus valdybos pirmininkė Daiva Jančiulytė dėkojo atlikėjams konsulato ir Balstogės lietuvių vardu. Jie pabrėžė, kaip svarbu yra burtis bendrai veiklai. Balstogė – tai vaivadijos centras ir akademinis miestas, todėl ir ateityje čia gyvuos lietuvių bendruomenė.

DSC02749

Galima teigti, kad LLD Balstogės skyriaus posėdyje ir „Lietuviškame vakare“  dalyvavo keturių lietuvių kartų atstovai, todėl tikėtina, kad pradėta veikla nenutrūks.

 Jolanta Bagdonavičienė, punskas.pl