Lietuviškų ansamblių sąskrydis 2017 (2 d.)

2017 m. birželio 18 d. prie Galadusio ežero vyko lietuviškų ansamblių sąskrydis. Antroje mūsų reportažo dalyje pasirodo:

  • Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“ – vad. Vytautas Batvinskas 
  •  Lietuvių šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas – vad. Gediminas Juozas Nevulis
  •  Seinų „Lietuvių namų“ jaunimo šokių grupė „Seina“ – vad. Alina Dzimida
  • Punsko Kovo 11-osios licėjaus jaunimo choras „Pašešupiai“ – vad. Jonas Pavilonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis
  • Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos folkloro ansamblis „Gimtinė“ – vad. Angelė Bapkauskienė
  • Seinų „Lietuvių namų“ liaudiškos muzikos kapela „Šalcinis“ – vad. Vytautas Gavutis
  • Seinų „Lietuvių namų“ suaugusiųjų liaudies šokių grupė „Seina“ – vad. Alina Dzimida
  • Vidugirių kaimo kapela – vad. Jurgis Vaznelis
  • Seinų „Lietuvių namų“ vokalinė grupė „Intro“ – vad. Juozas Pileckas
  • Romo Paškevičiaus grupė 

sb, punskas.pl