Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija priima siūlymus kandidatų Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti

Siūlyti kūrėją, kuris turėtų gauti Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją, gali visi juridiniai asmenys (registruoti Lietuvos Respublikoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse, trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai)

Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną kūrėją ar kultūros ir meno kūrėjų kolektyvą premijai gauti už reikšmingiausius kūrinius, sukurtus per pastaruosius septynerius metus, ir vieną kūrėją už kūrinius, sukurtus ilgamečio kūrėjo kūrybinio indėlio į kultūrą ir meną metu. Komisijos narys negali būti siūlomas premijai gauti.

Juridinis asmuo, teikdamas kūrėją Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti, komisijai kasmet iki rugsėjo 1 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

kūrėją teikiančio juridinio asmens rekomendaciją, kurioje nurodyta:

1) juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys;

2) juridinio asmens argumentai, kodėl kūrėją vertėtų apdovanoti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija;

3) kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;

4) kūrėjo kūrinių, už kuriuos siūloma skirti premiją, sąrašas.

Kai Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai siūlomas kultūros ar meno kūrėjų kolektyvas, prašome minėtus dokumentus pateikti dėl kiekvieno kolektyvo nario.

Prašome visus nurodytus dokumentus siųsti paštu arba pristatyti iki 2016 m. rugsėjo 1 d. adresu:

Profesionalaus meno skyrius (216 kab.)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius