Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga Seinuose bus atidaryta Lietuviška menė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531 pritarė Lietuviškos menės buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimui. Projektą inicijavo Lenkijos lietuvių bendruomenė ir LR konsulatas Seinuose. Įgyvendinti ir finansuoti šį projektą LR Vyriausybė pavedė LR kultūros ministerijai.

2016 m. gruodžio 21 d. Seinuose buvo pasirašyta sutartis dėl Lietuviškos menės įkūrimo. Sutartį pasirašė Seinų parapijos klebonas Zbigniew Bzdak, Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas, Seinų paminklų globos draugijos pirmininkas Robert Klucznik bei Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė. Nuo 2016 m. patalpų remonto darbus koordinavo VĮ „Lietuvos paminklai“. Darbus atliko UAB „Vilniaus konservatoriai“.

mene2

Lietuviškos menės istoriniuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimo projektas nepaprastai svarbus istorine ir politine prasme. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga bus įamžintas seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimas (V. Kudirkos, V. Mykolaičio-Putino, vysk. J. Staugaičio, prel. M. Krupavičiaus, J. Kauko ir kt.). LR konsulatas Seinuose dėjo daug pastangų, kad Lietuviškos menės Seinuose įkūrimui pritartų vietinės valdžios bei dabartinis pastato administratorius – Seinų parapija. Tai pavyko padaryti.

LR kultūros ministerijos finansuotas Lietuviškos menės įkūrimo projektas 2017 m. gruodžio mėn. buvo sėkmingai įgyvendintas. Š. m. sausio 19 d. Lenkijos kultūros paveldo apsaugos tarnyba, nepateikdama jokių pastabų, leido minėtas patalpas naudoti.

mene1

LR konsulatas ir „Lietuvių namai“ Seinuose š. m. vasario 18 d. rengia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio iškilmingą minėjimą, kurio metu ir planuojama Lietuvišką menę oficialiai atidaryti. Šiai progai Trakų istorinis muziejus ruošia laikiną Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejui skirtą parodą, kuri bus eksponuojama menėje.