Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Punske

 2015 m. kovo 15 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Renginio pradžioje buvo įnešta Punsko Kovo 11-osios licėjaus vėliava bei sugiedotas Lietuvos himnas.

Šventės dalyvius sveikino Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė ir Punsko licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė.

Renginio metu buvo prisiminti į Anapilį iškeliavę Punsko licėjaus mokytojai.

Apie Lietuvos partizanus kalbėjo šventės viešnia Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Šventę vainikavo Punsko licėjaus meninė programa.

sb, punskas.pl

kovo-LKN