Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Suvalkuose

Šiemet Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, vykęs 2017-02-19 (sekmadienį), buvo kitoks negu ankstesniais metais. Jis skyrėsi dalyvių skaičiumi ir programa. Nuo 1989 m. pirmą kartą dalyvavo tiek daug žmonių.

Pradžioje Suvalkų Švenčiausiosios Jėzaus Širdies bažnyčioje Mišias už Lietuvos valstybę aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Paskui minėjimas persikėlė į 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salę.

DSC06530

Dainuoja Punsko etnografinis ansamblis „Gimtinė“. Pirmoje eilėje iš kairės: Angelė Bapkauskienė (vadovė), Teresė Uzdilaitė, Nastutė Sidarienė, Nijolė Aleksienė, Genutė Muliarčikienė, Natalė Malinauskienė, Veronika Valenskienė, Teresė Kuosienė, Kristina Kraužlienė, Marytė Vaičiulienė. Antroje eilėje iš kairės: Petras Budzeika, Vitas Slovikas, Antanas Pečiulis, Jonas Staskevičius.

Įžanginėje dalyje pasveikinti atvykę svečiai ir suvalkiečiai, sugiedotas Lietuvos valstybinis himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, perskaitytas trumpas pranešimas apie pasirašyto Nepriklausomybės Akto reikšmę Lietuvos istorijoje (parengė ir perskaitė Kostas Leončikas), minute tylos pagerbti visi prisidėję prie Lietuvos valstybės atkūrimo po Pirmojo pasaulinio karo. Minėjime nedalyvavo Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė (ji išvykusi į sanatoriją).

DSC06562

Merginų vokalinė grupė, vadovaujama Vytauto Batvinsko. Iš kairės: Gabija Batvinskaitė, Nastutė Murauskaitė, Neringa Virakaitė, Lidija Batvinskaitė.

 Meninę dalį pradėjo suvalkiečių pakviesti svečiai – Punsko etnografinis ansamblis „Gimtinė“, vadovaujamas Angelės Bapkauskienės. Jis sudainavo: „Lygūs laukeliai“, „Leiskit į tėvynę“, „Norėčiau aš keliauti ten toli“, „Vienlangėj grytelėj“. Po „Gimtinės“ savo programą pristatė gausi besimokančių lietuvių kalbos mokinių grupė, kurią parengė mokytoja Teresė Jonuškienė. Jie pateikė dainų ir eilėraščių apie Vasario 16-ąją pynę. Pirmąkart mokiniai dėvėjo tautinius drabužius.

DSC06582

Kapela groja valsų pynę. Iš kairės: Gabija Batvinskaitė, Juozas Šimilevičius, Vytautas Batvinskas (vadovas), Jonas Nevulis.

Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, atliko „Suvalkijos partizanų dainą“ ir „Palinko liepa šalia kelio“. Pranas Sovulis perskaitė savo eilėraštį „Džiaugsmo šventė“. Pirmą kartą pasirodė merginų vokalinė grupė, kuriai vadovauja Vytautas Batvinskas. Gabija Batvinskaitė, Nastutė Murauskaitė, Neringa Virakaitė ir Lidija Batvinskaitė atliko dainas „Tėvynė“ ir „Ant kalno klevelis“. Gabija Batvinskaitė grojo smuiku, likusios merginos – gitaromis. Po jų pasirodymo „Ančia“ tęsė dainavimą. Ji dar atliko: „Neišeik iš sodžiaus“, „Žuvėdra baltoji“, „Jazminai“. Kazimieras Baranauskas perskaitė Jeronimo Šalčiūno eilėraštį „Vasario 16-oji“. „Ančia“ ir „Gimtinė“ kartu padainavo „Spalvos trys“ ir „Giedu dainelę“.

DSC06551

Dainuoja Suvalkų ansamblis „Ančia“. Pirmoje eilėje iš kairės: Vanda Račienė, Aldona Šabalaj, Gražina Kajackienė, Birutė Mockun, Julija Prelevič, Genutė Pečiulytė, Teklė Gibavičienė, Danutė Judickienė, Teresė Uzdilaitė, Elena Vasilčik. Antroje eilėje iš kairės: Kostas Jurkiūnas, Jonas Nevulis, Kazimieras Baranauskas, Jonas Jasevičius, Pranas Sovulis, Juozas Vaznelis, Vytautas Batvinskas (vadovas).

DSC06544

Mokiniai, besimokantys lietuvių kalbos Suvalkuose. Pirmoje eilėje iš kairės: Onutė Bacevičiūtė, Natalija Puniškytė, Sandra Krakauskaitė. Antroje eilėje iš kairės: Neringa Virakaitė, Anastazija Murauskaitė, Justina Jonuškaitė, Lidutė Samulevičiūtė, Amelija Puniškytė, Simona Oluv, Evelina Malinauskaitė, Patricija Savickaitė, Monika Šimilevičiūtė, Justina Marteckaitė, Juozas Šimilevičius, Tomas Samulevičius, Petras Radzevičius.

DSC06545

Mokiniai, besimokantys lietuvių kalbos Suvalkuose, po pasirodymo. Pirmoje eilėje iš kairės: Onutė Bacevičiūtė, Natalija Puniškytė, Sandra Krakauskaitė. Antroje eilėje iš kairės: Amelija Puniškytė, Simona Oluv, Evelina Malinauskaitė, Patricija Savickaitė, Monika Šimilevičiūtė, Justina Marteckaitė, Juozas Šimilevičius, Tomas Samulevičius, Petras Radzevičius. Trečioje eilėje iš kairės: mokytoja Teresė Jonuškienė, Anastazija Murauskaitė, Neringa Virakaitė, Justina Jonuškaitė, Lidutė Samulevičiūtė. 

Pabaigoje valsų pynę pagrojo Gabija Batvinskaitė (smuikas), Vytautas Batvinskas (akordeonas), Juozas Šimilevičius (akordeonas), Jonas Nevulis (būgnas). Grojant dalis žiūrovų šoko. Tai buvo nauja Vasario 16-osios minėjimo istorijoje.

Minėjimui pasibaigus, Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus patalpose vyko suneštinė vakaronė, kurioje, be suvalkiečių, dalyvavo ir „Gimtinės“ ansamblis.

Kostas Leončikas, punskas.pl

 Kosto Leončiko nuotraukos