Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?,

Skamba giesm?s po pasaul?.

Mums Velykos jau at?jo,

K?l?s Kristus Atpirk?jas.

Aleliuja, aleliuja!

 Linksm? šv. Velyk?!

 Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su Jumis šv. Velyk? džiaugsmu, d?kodami Viešpačiui už Jo begalin? gailestingumą. Tegul Prisik?limo šviesa atnaujina m?s? mintis, ?prasmina darbus ir pripildo širdis vilties, kad liudytume ir neštume pasauliui Viešpaties Meil?s Tiesą.

Liudykime Krist?, kuris mus išvadavo.

 Džiaugsming? šv. Velyk?!

 

Su meile Kristuje

Kun. Alfonsas Jurkevičius ir Vroclave gyvenantys lietuviai