LLB valdybos pirmininkė susitiko su Seinų apskrities vadovu

 Š. m. sausio 26 d. Lenkijos lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė Danutė Valukonytė susitiko su Seinų apskrities vadovu Piotru Alško (Piotr Alszko).

apskritisSusitikimo metu aptarta lietuvių tautinės mažumos padėtis Seinų apskrityje bei Punsko Kovo 11-osios licėjaus finansavimas.

LLB valdybos pirmininkė pasiūlė Seinų apskrities vadovui kartu imtis iniciatyvos ir su kitomis apskrities savivaldybėmis kreiptis į vaivadijos vadovą ir centrinę valdžią dėl Seinų ir Punsko krašto ekonominės plėtros programos parengimo. Pasak jos, tik tokiu būdu galima paskatinti šio krašto plėtotę ir tuo pačiu išsaugoti lietuvių kultūros, švietimo ir tradicijų likučius. Pažymėjo, kad tokios iniciatyvos ėmėsi Lietuvos Vyriausybė, kuri jau numatė papildomą didelę paramą Vilniaus kraštui, kur nemaža dalis gyventojų – lenkų tautinė mažuma.

LLB valdybos pirmininkė taip pat paprašė atsižvelgti į Kovo 11-osios licėjaus vadovybės prašymą užtikrinti reikiamą licėjaus finansavimą, kad jis gebėtų konkuruoti su kitomis regiono mokyklomis ir pritrauktų daugiau norinčiųjų čia mokytis.

Seinų apskrities vadovas pažadėjo nuodugniai apsvarstyti pasiūlymus ir ieškoti būdų juos įgyvendinti.      

                                                                LLB valdybos inf.