LR konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus sveikinimas

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiu sveikina LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič.

sb, punskas.pl