METŲ SPALVOS

Punsko „Aušros“ leidykloje dar galima įsigyti Punsko ir apylinkių nuotraukų albumą METŲ SPALVOS.

albumasSudarydami šį albumą jo autoriai Sigitas Birgelis ir Valdas Žilionis siekė parodyti Punsko krašto gamtos grožį, saulės nurausvintus kalnelius ir klonius, tyvuliuojančių upelių ir ežerų atspindžius, sniego atspalvius, mūsų augmeniją, žvėris ir paukščius.

Punsko ir Seinų kraštas yra vienas gražiausių šalies kampelių. Nevienodas reljefas teikia jam daug savitumo. Žavi reto grožio kraštovaizdžiai. Čia daug ežerų, kalnelių, upelių, lankytinų istorijos ir gamtos paminklų, gyvenviečių bei sakralinių vietų.

Kraštas yra patrauklus savo praeitimi ir dabartimi, kultūrinėmis ir etnografinėmis tradicijomis bei papročiais. Jis Lietuvos etninių žemių dalis, o kartu ir senovės vakarų baltų genties – jotvingių (sūduvių) – žemė.

 Apie albumo autorius                                                     

SIGITAS BIRGELIS (g. 1961) – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas, istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ ir žinių portalo www.punskas.pl vyr. redaktorius, ,,Aušros“ leidyklos direktorius. Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Parengė ir išleido nemažai knygų, tarp jų 10 poezijos rinkinių, 3 nuotraukų albumus („Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra“ kartu su J. Vaina – 1995 m., „Jotvos pakrašty“ – 2005 m., „Punsko parapija“ – 2007 m.). Rengia vaizdo reportažus bei pilnametražius filmus („Jotvingių giesmė“ – 2008 m., „Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių“ – 2011 m., „100 gyvenimo metų“ – 2014 m.).

albumas-sb

Jau daugelį metų filmuoja ir fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius bei pakelių kryžius. Daug S. Birgelio nuotraukų išspausdinta knygose, vadovėliuose ir žurnaluose. Lenkijoje ir Lietuvoje surengta per 40 personalinių jo fotografijų parodų.

VALDAS ŽILIONIS (g. 1972) gyvena Punsko kaime, kuris visuomet jį žavėjo gamtos grožiu. Įsidarbinęs „Aušros“ leidykloje pradėjo ir fotografuoti, bet tik prieš kelerius metus šis jo pomėgis virto tikra aistra fotografijai.

Autorius ypač mėgsta su fotoaparato objektyvu stebėti Punsko krašto augaliją ir gyvūniją. Fiksuodamas kultūrinius renginius, stengiasi parodyti jų spalvingumą, atskleisti ypatingą nuotaiką. Tai labai šilti, gyvenimą dokumentuojantys fotoreportažai.

albumas-valdo

Dabar fotografavimas autoriui tapo antruoju gyvenimu. Nemažai jo nuotraukų laimėjo prizines vietas įvairiuose konkursuose. Dalis jų publikuota interneto portaluose („We love Lithuania“, Valstybinio turizmo departamento prie LR ūkio ministerijos portale), „Aušros“, „Suvalkiečio“, „Aušrelės“ viršeliuose bei Lenkijos lietuviškų mokyklų vadovėliuose.

punskas.pl