Mirė visuomenininkas Klemensas Jurkūnas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad trečiadienį, 2019 m. balandžio 24 d., mirė buvęs Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas, ilgametis Punsko valsčiaus darbuotojas Klemensas Jurkūnas.

Klemensas_jukunas_1

Klemensas Jurkūnas gimė 1937 m. Vidugiriuose. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Beveik visą savo gyvenimą (iki pensijos) dirbo Punsko valsčiaus įstaigoje, kur buvo atsakingas už žemės ūkio tarnybą, vandentiekių tiesimą kaimuose ir kt. sritis. 1990–1993 m. ėjo Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojo pareigas.

Buvo aktyvus visuomenininkas. Dalyvavo mėgėjų teatro veikloje, buvo  Punsko kultūros namų bei Punsko ambulatorijos statybų visuomeninių komitetų narys.

Aktyviai kovojo prieš Lenkijos pasienio užkardos įkurdinimą Punske, buvo lietuvių protestacinio komiteto pirmininkas.

Klemenso Jurkūno laidotuvės vyks balandžio 26 d. Išlydėjimas iš laidotuvių namų į bažnyčią 10.30 val.

  Mirusiojo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Lenkijos lietuvių bendruomenės taryba ir valdyba, Punsko valsčius