Mišrus choras „Dzūkija“

1956 m. birželio 21 d. buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai.

Šiuo metu Lietuvių kultūros namuose veikia: choreografinis sambūris „Jotva“, mišrus choras „Dzūkija“, kapela „Klumpė“, vaikų teatras „Kregždutė“, jaunimo teatras „Kregždė“, klojimo teatras, šokių grupė „Vyčiai“, vaikų liaudies meno studija „Puniukai“, vaikų vokalinis ansamblis “Balsynėlis”.

Šių metų birželio 18 dieną vyks Punsko lietuvių kultūros namų 60-metis.

Pristatome chorą „Dzūkija“. Choras veikia nuo 1957 m. Jame – 26 dalyviai. Dalyvauja Dainų šventėse Lietuvoje, chorų festivaliuose Lietuvoje ir Lenkijoje. Repertuaras – lietuvių liaudies ir harmonizuotos dainos, sakraliniai bei klasikiniai kūriniai. Išleidęs 2 kasetes ir 1 kompaktinę plokštelę. Vadovas – Vidas Simanauskas.

sb, punskas.pl

dzukija