Padėti kaimynui nebus nuodėmė

Balandį įsigalios įstatymas, leisiantis kaimo žmonėms žemės ūkio darbus kaimynams padėti nudirbti už sutartą atlygį. Už tai nebebus baudžiama, kaip iki šiol, nes tai nebebus laikoma nelegaliu darbu ir pajamų slėpimu.

Provincijos gyventojai sako, kad tokio įstatymo seniai reikėjo. Pernai lapkritį Seimas patvirtino naują įstatymą, kuris numato galimybę teikti miškininkystės ir žemės ūkio paslaugas pagal kvitą.

Gyventojų pajamų mokesčiu nebus apmokestinamos 6 tūkst. litų neviršijančios pajamos, gautos teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą. Tokių paslaugų sąrašą savo nutarimu turi patvirtinti Vyriausybė, o Žemės ūkio ministerija jau parengė nutarimo projektą. Jame numatyta, kad nebaudžiamai už atlygį bus galima padėti kitam žmogui nusikasti bulves, aparti žemę, nušienauti pievą ir t. t. Paslaugų teikėjas valstybei galės nemokėti jokių mokesčių, o gavėjas – tik sveikatos draudimo mokestį už paslaugų teikėją.

Šiuo metu už kiekvieną atlygintinai padarytą paslaugą mokesčius valstybei privaloma sumokėti. Priešingu atveju yra baudžiama už nelegalų darbą, mokesčių slėpimą. „Savaime aišku, kad toks įstatymas yra labai reikalingas.

Juk kaimuose priimta, kad kaimynas kaimynui padeda nudirbti žemės ūkio darbus, paskui už tai būna pavaišinamas ar kitaip atlyginama. O visada yra pavojus, kad atsiras koks pikta linkintis kaimynas, kuris paskųs.

Tiesa, mūsų seniūnijoje lyg ir nebuvo atvejų, kad kas nors būtų nubaustas, bet visada tokia galimybė buvo“, – sakė Rokiškio rajono Panemunėlio seniūnas Anicetas Bytautas. Pasak žemės ūkio viceministro Mindaugo Kuklieriaus, įstatymas padės išvengti absurdų. „Juk dabar net alaus už pagalbą kaimynui pastatyti negalima. Tam ir reikalingas tas kvitų įstatymas“, – akcentavo viceministras.

Pagal ELTĄ