Partizanų žuvimo vieta

Partizanų žuvimo vietą žymintis kryžius

Punsko valsčiuje esančiam Šlynakiemio kaime 1949 m. gruodžio 13 d. žuvo du Lietuvos partizanai – Dainavos apygardos štabo ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas.

Spėjama, kad kovos draugai buvo palaidoti Suvalkų kapinėse, tačiau tiksli kapo vieta tebėra nežinoma.