Po antrojo rinkimų turo

rinkimaiPaskutinį lapkričio sekmadienį Lenkijoje vyko antrasis savivaldybių rinkimų turas. Nauju Seinų valsčiaus viršaičiu išrinktas Darius Lastauskas. Jis įtikinama balsų persvara (144 balsais) nugalėjo ilgametį valsčiaus vadovą Janą Skindzierą. Dariaus Lastausko tėvai – tai žinomi Seinijos visuomenininkai ir dainininkai. Jie dainavo Aradnykų ansamblyje, dabar gieda Seinų bažnyčios ir Žagarių koplyčios choruose.

Naujai išrinktas Seinų valsčiaus viršaitis baigė Olštino žemės ūkio akademiją. Vadovavo Seinų žemės ūkio konsultavimo tarnybai.

Gruodžio 1 dieną vyko naujai išrinktos Seinų miesto tarybos posėdis, kurio metu buvo prisaikdintas naujas Seinų burmistras Arkadiusz Nowalski. Jis pirmajame ture nugalėjo nuo 1998 metų šias pareigas ėjusį Janą Stanisławą Kapą.

Tą pačią dieną vyko ir Punsko valsčiaus tarybos posėdis. Jo metu tarybos pirmininke išrinkta Elena Vailionienė iš Vidugirių. Jos pavaduotojas bus Robert Chmielewski iš Taurusiškės.

Pirmadienį vyko ir Seinų apskrities tarybos posėdis. Seinų apskrities viršininku išrinktas Piotr Alszko. Jo pavaduotojas bus Romas Vitkauskas. Apskrities tarybai vadovaus Ryszard Grzybowski. Jam talkins pavaduotojas punskietis Antanas Baudys.

Antrą kartą iš eilės į Palenkės vaivadijos seimelį išrinktas Seinų ligoninės direktorius Waldemar Kwaterski. Už jį balsavo 7136 rinkėjai.

sb, punskas.pl

 

7 atsakymai į “Po antrojo rinkimų turo”

 1. Visiems komentariams pritariu, prasmingi pastebėjimai.
  Aš taip pat rodos gražiai buvau pakomentaves,nieko neįžeides, bet mano komentaras kažkam matyt nepatiko ir nebeliko.

 2. dalyvi, net ne buki, o (daugelis) – konformistai, prisitaikėliai, žmonės be dvasios , kurie vertybes iškeitė į asfaltuotus kelius ir šaligatvius.
  Ar yra dar vilties? Bijau, kad jau nebe. Jau vėlu. Gal tokie negaileistingi dėsniai, gal ne viskas nuo mūsų priklausė. Bet mes jau de facto esame „indėnų rezervatas.“

 3. Pelėdai, labai teisingai pritariu jūsų nuomonei, bet ką padaryti, kad būtų kitaip. Turime lietuviškas mokyklas, kultūros namus – įstaigos, kuriose auklėjami jauni mūsų krašto žmones, kunigas sako prasmingus pamokslus, tai ar mes jau tokie „atsparūs“ ar jau tiek bukapročiai, kad nesugebame įsiklausyti ką mums sakoma iš išorės?

 4. Punskas nelygu indėnų rezervatas:nors dar dainuojama savo dainas, dar kalbama ‘vietos’ kalba, bet jau pamiršome dvasią, tradicijos jau tik smboliai, kurių reikšmės jau nebesuprantama.
  Toks įspūdis po rinkimų. Kaip patys išdidžiai Punską vadiname Lenkijos lietuvių sostine, vadovauti išrenkame ne tuos, kurie stengiasi išlaikyti lietuviškas mokyklas, ne tuos, kurie gina mūsų kaip lietuvių teises,mūsų gamtą, o mažiausiai tautiškai susipratusius žmones (vide: Punsko valsčiaus taryba).
  O ką sugebame tai sugebame: vis dar pučiamės, kokie mes lietuviai, nors Lietuvos lietuvius nesivaržome vadinti ‘spaliais’ , o iš tų, kurie kalba taisyklingai lietuviškai, tyčiojamės, kad jie ‘spaliuoja’.

 5. Sveikiname naujai išrinktuosius į Seinų apskritį, miesto burmistrą, valsčiaus viršaitį, dedam į Juos daug vilčių, tikėkim kad pagaliau atsakingai ir protingai dirbs šio lietuviško krašto gerovei. Tuo pačiu gaila kad neatsakingais Punsko krašto rinkėjų sprendimais praradome dvi vietas, praktiškai turime tik vieną Antaną Baudį Seinų apskrities taryboje. Praradome taip pat Seinų apskrities viršininko pavaduotojo postą, labai gaila bet tai „tuščios vietos“ lietuviams.
  Seinuose atgaiva, tik Punske nėra blaivaus mastymo, negalima suvokti ką darome ir į kur mus tai nuves.
  Rinkėjai aklai kerta šaką ant kurios patys sėdi. Punsko kraštą užvaldė nesuprantamas autanazijos sindromas.

 6. sveikiname tautietį Lastauską. Reikia tikėtis, kad jo vykdoma politika esminiai skirsis nuo pirmtako Skindziero, kad bus teisinga lietuvių atžvilgiu.
  Taip pat džiugu, kad p.Antanas Baudys turės daugiau galių Seinų apskrities administracijoje. Šis žmogus nėra tuščia vieta, jis vienintelis iš lietuvių, buvusių ankstesnėje taryboje, kuris neužmerkė akių į tai, kas vyksta Berznyko kapinėse, ir nebijojo atvirai dėstyti savo nuomonės. Apmaudu, kad dėl sveiku protu nesuvokiamų priežasčių pas mus daugiau balsų gauna tie, kurie tyliai ausis suglaudę sėdi,kai reikia ginti lietuvius, užtat deda vainikus prie lenkų „sukilėlių“ paminklo.

Komentarai uždrausti.