„Po rugpjūčio dangum“

Šių metų rugpjūčio 25 dieną Marijampolės poezijos parke vyko XIII tarptautinė poezijos šventė „Po rugpjūčio dangum“, kurioje beveik kasmet dalyvauja ir Suvalkų lietuviai.

sietynas

 Onutės Virbylienės nuotr.

Šventę pradėjo Ričardas Jurgelevičius – Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas. Jis širdingai pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė kartu sugiedoti Lietuvos himną. Po to paskelbė literatūrinių konkursų – vieno eilėraščio „Tėviškės takais į jubiliejų aš skubu“ ir apsakymo „Lietuvai šimtas, nepriklausomybei penkiasdešimt metų“ – nugalėtojus. Jais tapo literatai iš Alytaus, Elektrėnų ir Vilkaviškio. Išklausėme konkursinių eilių, kurios tikrai buvo vertos dėmesio.

 Prasidėjo literatūriniai skaitymai. Pagal tradiciją, pirmieji pasirodė šeimininkai – Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ gausiai susirinkę nariai. Vėliau savo kūrybą pristatė atvykę svečiai, o jų buvo nemažai. Kad nebūtų nesklandumų, kviesta iš eilės abėcėlės tvarka pagal klubo vietovę. Savo eiles skaitė įvairių miestų ir rajonų literatai. Į šventę susirinko poezijos mėgėjai iš Alytaus, Anykščių, Elektrėnų, Jonavos, Kalvarijos, Kėdainių, Raseinių, Šakių, Šaulių, Vilkaviškio ir Vilniaus.

Išklausėme visą pluoštą nuostabių eilių. Daugiausia jų buvo skirtų Lietuvai, mat visi norėjo pabrėžti savo kūryboje valstybės, mūsų tėvynės šimtmetį. Poetai savo eilėse išgyrė Lietuvos grožį, didžiavosi meile tėvynei, savam miestui, savam kaimui. Nepritrūko ir posmų, skirtų šuoliuojančiam laikui, pamąstymų apie greitai besibaigsiančią vasarą ir artėjantį rudenį.

Iš Suvalkų į renginį atvyko Teresė Uzdilaitė, Pranas Sovulis ir Onutė Virbylienė. Pradžioje LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė O. Virbylienė širdingai visus pasveikino, „pavaišino“ organizatorius ir svečius „Suvalkiečiu“, o vėliau paskaitė savo eilėraštį „Keista draugystė“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario Jeronimo Šalčiūno kūrinį „Tremčių kryžiai“. Pasirodė, kad dauguma susirinkusiųjų gerai pažįsta J. Šalčiūną, o poetė Nijolė Markevičiūtė-Smolina prisipažino, kad buvo Kybartuose jo auklėtinė ir mokinė. P. Sovulis paskaitė savo sukurtą eilėraštį „Linkėjimai Lietuvai“.

Renginio programą papuošė iš Alytaus atvykęs smuikininkas Algis Jančas. Jis pirmiausiai pasveikino šventės dalyvius dzūkišku valsu, o vėliau dar išgirdome suvalkietišką ir kitas gražias melodijas. Smuiku griežiamos lietuviškos melodijos gražiai įsipynė tarp lyriškų eilių, tarsi liejosi ir jungėsi į vieną visumą…

Pabaigoje pats šventės organizatorius R. Jurgelevičius perskaitė savo humoristinį eilėraštį „Suvalkietiškas vaizdelis“, papasakojo apie vasaros keliones, paragino toliau kurti, nes žadąs vėl skelbti konkursus. Padėkojo už dalyvavimą renginyje ir pakvietė visus nusifotografuoti ir pabendrauti prie vaišių stalo.

Dėkojame „Sietynui“ už gražią šventę. Taip pat esam dėkingi draugei T. Uzdilaitei, kuri mus nemokamai vežiojo. Sudarė galimybę aplankyti gerb. Šalčiūnus – mokytoją, literatą, mūsų „Vienybės“ klubo rėmėją Jeronimą ir jo žmoną Ireną iš Marijampolės.

Onutė Virbylienė, punskas.pl