Popiežiaus vizito Lietuvoje programa

RUGSĖJO 22 D., ŠEŠTADIENĮ, VILNIUJE

11:30 – susitinkame S. Daukanto aikštėje
Popiežius vyks mandagumo vizito pas Prezidentę Prezidento Rūmuose, o S. Daukanto aikštėje susitiks su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais.

Svarbu: įeinantiems į susitikimo vietą numatoma patikra, todėl svarbu atvykti laiku. Su savimi negalima turėti aštrių, metalinių daiktų (pvz.: peilių, metalinių lazdų, kotų, didelių raktų ryšulių ir pan.). Įsinešti galima skėčius, nešiojamas kėdutes, vandenį (pageidautina, kad tara būtų plastikinė), vėliavas (ne metaliniais kotais).

Popiezius14.00 val. pradedame susitikimą su jaunimu Katedros aikštėje
Šeštadienio popietę Vilniuje, Katedros aikštėje, popiežius kviečia susitikti jaunimą. Nuo 14 val. prasidedanti jaunimo programa bus tarsi „Pasaulio jaunimo dienų“ atspindys. Numatomi meniniai pasirodymai, giesmės, jaunų žmonių liudijimai, o kulminacija – paties popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui. Aikštės prieigose laukiami visi, nepaisant amžiaus. Laukiant popiežiaus Katedros aikštėje vyks programa jaunimui.

Dalyviai: susitikime dalyvauti kviečiami jauni 14–35 m. žmonės.
Registracija vyksta internetu. Neužsiregistravę žmonės (visų amžiaus grupių) taip pat kviečiami dalyvauti, stebėti susitikimą aikštės prieigose.
Atvykimas: į Katedros aikštę dalyviai įleidžiami nuo 10 val., bet ne vėliau nei iki 14 val. Svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą atvykimo laiką, nurodytą ant Jūsų kvietimo.
Svarbu: įeinantiems į Katedros a. numatoma dalyvių patikra, todėl svarbu atvykti laiku. Su savimi negalima turėti aštrių, metalinių daiktų (pvz.: peilių, metalinių lazdų, kotų, didelių raktų rišulių ir pan.). Įsinešti galima skėčius, nešiojamas kėdutes, maisto ir vandens (pageidautina, kad tara būtų plastikinė), vėliavas (ne metaliniais kotais).

14.30 val. susitinkame prie Aušros Vartų
Popiežius Pranciškus Vilniuje apsilankys Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčioje ir joje melsis Rožinio dalį. Maldoje drauge dalyvaus Aušros Vartų gatvėje susirinkusios šeimos, globojančios ar įvaikinusios vaikus, siekiančios įsivaikinti. Visi tikintieji ir geros valios žmonės, norintys drauge melstis, kviečiami atvykti nuo Rotušės a. pusės.

Atvykimas: prie Aušros vartų atvykti reikia iki 14.30 val. nuo Rotušės aikštės pusės.

16.45 val. sveikiname popiežių kelyje nuo Aušros Vartų iki Katedros a. 

Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: M. Daukšos g. – Žiuprionių g. – Subačiaus g. – Maironio g. – B. Radvilaitės g. – Šventaragio g.

Dar neaiškus laikas – sveikiname popiežių kelyje nuo Katedros iki Apaštalinės nunciatūros

Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: T. Vrublevskio g. – Arsenalo g. – T. Kosciuškos g.

RUGSĖJO 23 D., SEKMADIENĮ, KAUNE IR VILNIUJE

08.00 val. laukiame šv. Mišių Kauno Santakos parke
Kaune, Santakos parke, jau nuo ankstaus ryto prasidės 10 val. popiežiaus aukojamų šv. Mišių laukimo programa. Visi laukiantieji Santakos parke galės drauge melstis, giedoti, klausytis liudijimų. Šv. Mišių dalyviai, įeidami į sektorius, gaus Mišių knygeles. Popiežiaus aukojamos šv. Mišios – vizito Lietuvoje kulminacija. Po jų Šventasis Tėvas tradiciškai kalbės „Viešpaties angelo“ maldą.

Registracija vyksta internetu. Neužsiregistravę žmonės taip pat kviečiami dalyvauti šv. Mišiose, jiems bus paskirtos atskiros erdvės.
Atvykimas: į Santakos parką piligrimai įleidžiami nuo šeštadienio 22 val. iki sekmadienio 8 val. Svarbu atsižvelgti į rekomenduojamą atvykimo laiką, nurodomą ant Jūsų kvietimo.
Svarbu: Įeinantiems į Santakos parką numatoma dalyvių patikra, todėl svarbu atvykti laiku. Su savimi negalima turėti aštrių, metalinių daiktų (pvz.: peilių, metalinių lazdų, kotų, didelių raktų rišulių ir pan.). Įsinešti galima skėčius, nešiojamas kėdutes, maisto ir vandens (pageidautina, kad tara būtų plastikinė), vėliavas (ne metaliniais kotais).

Kunigai iš Lietuvos, norintys koncelebruoti šv. Mišias, registruojasi savo vyskupijos kurijoje iki rugpjūčio 20 d.
Kunigų iš užsienio, norinčių koncelebruoti šv. Mišias, registracija.

Dar neaiškus laikas – sveikiname popiežių kelyje nuo Kauno arkivyskupijos kurijos iki Katedros

Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: Rotušės a. – M. Valančiaus g.

Dar neaiškus laikas – Popiežius susitinka su dvasininkais, seminaristais ir pašvęstaisiais
Popietę popiežius Pranciškus Kauno arkikatedroje bazilikoje susitiks su Baltijos šalių kunigais, pašvęstaisiais ir pašvęstosiomis bei seminaristais. Laukiant Šventojo Tėvo bus giedamas Akatistas. 

Registracija: Kunigai ir vienuoliai kunigai registruojasi savo vyskupijos kurijoje iki rugpjūčio 20 d. Vienuolės ir vienuoliai ne kunigai registruojasi internetu iki rugpjūčio 20 d.

Visi norintys stebėti susitikimą kviečiami į Kauno Rotušės aikštę, kur bus įrengti ekranai, arba įsijungti LRT televiziją.

Dar neaiškus laikas – popietę susitinkame Lukiškių a. Vilniuje
Šventasis Tėvas apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje. Buvusiame KGB vidaus kalėjime jis sustos pasimelsti prie kelių kalinių kamerų. Vėliau popiežius atvyks prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms. Čia Šventasis Tėvas drauge su Lukiškių aikštėje susirinkusiais žmonėmis melsis už visus kalėjusius ir žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

Svarbu: Įeinantiems į susitikimo vietą numatoma dalyvių patikra, todėl svarbu atvykti laiku. Su savimi negalima turėti aštrių, metalinių daiktų (pvz.: peilių, metalinių lazdų, kotų, didelių raktų rišulių ir pan.). Įsinešti galima skėčius, nešiojamas kėdutes, maisto ir vandens (pageidautina, kad tara būtų plastikinė), vėliavas (ne metaliniais kotais).

Dar neaiškus laikas – sveikiname popiežių kelyje nuo Lukiškių a. iki Apaštalinės nunciatūros

Maršrutas: Popiežius papamobiliu vyks šiuo maršrutu: Gedimino per. – T. Vrublevskio g. – Arsenalo g. – T. Kosciuškos g.

 www.popieziausvizitas.lt