„Pro gyvenimo vartus“ Seinuose

2018 m. balandžio 10-oji buvo Seinuose turgaus diena. Manėme, kad į susitikimą su Pranu Sovuliu, kuris Punsko „Aušros“ leidykloje išleido knygą, ateis daug žmonių, bet kiek buvo – tiek užteko. Kaip pastebėjo pristatomos knygos autorius, atėjo mylintys poeziją ir dainą.

Pranas Savulis su renginio dalyviais
Pranas Sovulis su renginio dalyvėmis

Pranas Sovulis parašęs 200 eilėraščių (spaudoje pasirodė 150) bei 41 apsakymą. Vienas iš jų yra apie Miką. Jo siužetas toks: tėvai norėjo, kad jų sūnus taptų kunigėliu, o šis, švaistydamas tėvų sunkiu prakaitu uždirbtą skatiką, „vėjus gaudė ir melavo geradariams“. Tėvas jam vėjavaikiškumą išvaikė ir „į rankas šakes prie mėšlo įteikė“. Apsakymas pamokantis, tad seiniškiai žada pagal jį sukurti vaidinimą.

P. Sovulis daug metų dirbo lenkiškose mokyklose. Lietuviškai rašyti mokėsi pats. Yra parašęs nemažai straipsnių, eilėraščių, išleido dvi knygas. Jo gyvenimo credo: „Kai žmogus nori, tai ir gali rašyti, bendrauti, savo metų naštą bando nugalėti ir moka būti patenkintas“. 

Pranas ilgisi gimtojo kaimo, kuris nutolęs nuo Budzisko 4 km. Savo sodybos vietoje P. Sovulis pastatė akmeninį paminklą. Gimtinei jis skyręs šiuos žodžius:

 

“Reketija, mano kaimas, mano šventa vieta,

Mano širdį tenai traukia žemė užkerėta.

Aš lankysiu tuos kalnelius ir siaurą upelį.

Mažai žmonių ten išlikę, bet jie daug gali…“

  

G. Pakutkienė, punskas.pl