Punskiečių atžalos tarp geriausiųjų

2013 m. vasario 12 d. susirinkusi komisija įvertino Toronto Maironio mokyklos moksleivių rašinėlių ir piešinių konkurso darbus. Konkurso tema buvo „Mes skrisime į Lietuvą“ – apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlanto vandenyną 1933 metais.

Komisijos sudėtis:

Rūta Žilinskienė,

dr. Rasa Mažeikaitė,

Julija Maksimavičienė,

Darius Sonda,

Birutė Jurienė,

Loreta Vaškevičienė.

Komisijos sprendimu laureatais tapo šie moksleiviai:

Piešinėlių

Olesia Polishchuk – jaunesnysis darželis

Lina Vadauskaitė – vyresnysis darželis

Aura Degutytė – 2 skyrius

Jacintha Dirmantas – 3 skyrius

Antanas Balaišis – 4 skyrius

Jonas Gelažauskas – 5 skyrius

Rašinėlių

Marytė Sendaitė – 6 skyrius

Meda Kriukonytė – 7 skyrius

Natalija Sendaitė – 8 skyrius

Komisija taip pat išskyrė šių moksleivių darbelius:

Hanaloros Batūros (jaunesnysis darželis)

Sashos Hunziker, Ariu Nikfar (vyresnysis darželis)

Justino Murzinos, Vincento Rašymo, Motiejaus Ryan (2 skyrius)

Samen Polishchuk, Ginto Pabedinsko (3 skyrius)

Neriaus Povilonio, Andriaus Utz, Gyčio Nausėdo (4 skyrius)

Raimondo Juodžio (6 skyrius)

Nerijos Gačionytės-Gray (7 skyrius)

Emilijos Degutytės, Džiugo Nausėdo, Justino Dubiel (8 skyrius)

Dėkojame visiems moksleiviams, dalyvavusiems šiame konkurse.

***

Malonu, kad 90 proc. vaikų, laimėjusių rašinėlių ir piešinių konkursą „Mes skrisime į Lietuvą“, tai iš Punsko krašto kilusių mūsų tautiečių atžalos. Sveikiname.