Punsko LKN švenčia 60-metį

Prieš 60 metų, birželio 21 d., tuometinėse valsčiaus patalpose (žydų rabino namuose) buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Prie jų įsteigimo prisidėjo Petras Rolofas ir jo motina Sofija Hofnerienė bei mūsų krašto kultūros veikėjai: Juozas Maksimavičius, Vincas Valinčius, Viktoras Jankauskas, Petronelė ir Juozas Jakimavičiai ir kt.

 Lietuvių kultūros namuose prieglobstį surado įvairių meno sričių atstovai: teatralai, dainininkai, muzikantai, šokėjai. Kultūros namai buvo nuo pat pradžių laisvalaikio leidimo centras. Čia vykdavo paskaitos, šaškių ir šachmatų turnyrai, buvo organizuojamos parodos, literatūriniai renginiai, pasakų bei knygų vakarai, rodomi lietuviški filmai. Lietuvių kultūros namai globojo Punsko ir Seinų krašte veikiančius ansamblius, kaimų vaidintojus.

Tradiciniai LKN renginiai:
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Vaikų teatrų festivalis (vasaris – kovas)
Vasario 16-osios minėjimas
Tarptautinė teatro diena – Melpomenės drugelių apdovanojimai (kovas)
Chorų šventė (balandis – gegužė)
Motinos dienos koncertas (gegužė)
Vaikų dainų konkursas „Dainorėlis“ (birželis)
Klojimo teatrų festivalis (liepa)
Žolinės koncertas (rugpjūčio 15 d.)
Muzikuojančių šeimų šventė (spalis)

 Apie Punsko kultūros namų istoriją pasakoja LKN direktorė Asta Pečiulienė.

Klaidos atitaisymas. Vaizdo reportaže įsivėlė klaida. 1.32 min. turi būti: Maironio.

sb, punskas.pl