Punsko mokyklos diena 2017

 Birželio 14 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos šventė. Renginio pradžioje buvo įnešta mokyklos vėliava. Šventės dalyvius ir svečius pasveikino Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra. Po to buvo trumpai paminėta Gedulo ir vilties diena. Mokyklos šventę vainikavo moksleivių meninė programa.

Renginiui baigiantis Punsko mokyklą sveikino Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos, Kumečių ir kitų mokyklų atstovai.  LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius įteikė Punsko Dariaus ir Girėno mokyklai Seinų “Šaltinio” spaustuvei skirtą stendą.

sb, punskas.pl