Punsko Žolinių vainikai (2 d.)

Gražus paprotys mūsų krašte yra pinti derlinių vainikus. Kaimai varžosi, kas gražiau nupins, papuoš. Paskui juos veža pašventinti į Žolinių atlaidus.

Apie Žolinių vainikus pasakoja kun. Marius Talutis.

sb, punskas.pl