Dailininko Romano Borisovo darbų paroda Suvalkuose

Labai daug kartų esu dalyvavęs įvairių Lietuvos menininkų parodų atidarymuose Suvalkuose. Tačiau tokiame iškilmingame ir ilgame kaip Lietuvos dailininko akvarelininko Romano Borisovo darbų parodos atidarymas, vykęs 2017-05-26 (penktadienį) Suvalkų kultūros centre Popiežiaus Jono Pauliaus II g. 5, teko dalyvauti pirmąkart. Suvalkų kultūros centras tai milžiniškas ir modernus pastatas, baigtas statyti 2012 m. lapkritį. Jame gali vykti bet kokie kultūriniai renginiai. Parodos paveikslai eksponuojami I aukšto dideliame fojė (vestibiulyje). Iki šiol dar nė karto šiame pastate nebuvo pristatyta Lietuvos menininkų darbų paroda.

Į atidarymą atvyko labai daug žmonių. Iškilmėse dalyvavo: dailininkas Romanas Borisovas su žmona ir dukra, Suvalkų kultūros centro direktorė, Lenkijos Respublikos Seimo narė Božena Kaminska (Bożena Kamińska), Suvalkų miesto prezidento pavaduotoja Eva Beata Sidorek (Ewa Beata Sidorek), parodos komisaras (organizatorius), dailininkas Andžejus Zujevičius (Andrzej Zujewicz), Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič ir konsulato darbuotojai, Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas, Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius Jonas Vydra, Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“, Suvalkų lietuviai.

Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“
Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“

Per atidarymą kalbėjo: A. Zujevičius, B. Kaminska, E. Sidorek, R. Borisovas, V. Stankevič. Pasakytos gražios kalbos. Jie džiaugėsi parodos atidarymu, žavėjosi paveikslais ir vylėsi, kad tai nebus paskutinis R. Borisovo darbų pristatymas. Daugiausia kalbėta lenkiškai. Pats R. Borisovas kalbėjo lenkiškai ir lietuviškai. Visi anksčiau paminėtieji su gėlėmis sveikino dailininką. Jį sveikindami puokštę gėlių įteikė taip pat LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė ir „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas. Po iškilmių, kurios truko apie valandą, koncertavo Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“. Palyginti su kitų parodų atidarymais, šis vyko labai ilgai.

Pabaigoje R. Borisovas pasirašinėjo parodos atidarymo dalyviams katalogą „Romanas Borisovas „Uroda Ruin“, kurį galima buvo gauti nemokamai. Kaip paprastai prieš parodą nebuvę jokios informacijos Suvalkų žiniasklaidoje. Suvalkų lietuviai apie ją sužinojo iš Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose.

DSC07513

Suvalkų lietuvių bendruomenės atstovai sveikina Romaną Borisovą. Iš kairės: dailininkas Romanas Borisovas, Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, Suvalkų kultūros centro direktorė Božena Kaminska, „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas

Katalogo „Uroda Ruin“ („Griuvėsių grožis“) 3 p. rašoma: „Paroda Suvalkuose – tai mano atminties paskatinimas prisiminti savo šaknis, šimtus protėvių, kurie šiame krašte gyveno daugiau kaip 400 metų. Būdamas vaikas, dažnai girdėjau iš savo mamos pasakojimų apie gimtąją šalį, kurią reikėjo priverstinai apleisti, palikti kelių šimtų metų savo istoriją ir kurti ją iš naujo, nes taip nusprendė tų laikų didieji politikos žaidėjai. Lygiai atsitiko XVII a. pradžioje, kai mano protėviai (pirmtakai) dėl religinių kovų buvo pašalinti iš Rusijos ir apsigyveno Suvalkijoje.

Esu realistas, todėl mano paveiksluose vaizduojamas tradicinis menas, priešingai negu vadinamųjų šiuolaikinių menininkų, kurie talento trūkumą pristato kaip savo „požiūrį“ į meną. Mano įsitikinimu, tokie veiksmai griauna kultūrą panašiai kaip karai civilizaciją.“

Noriu pridurti, kad R. Borisovo motina yra kilusi iš Suvalkų. Ji prieš Antrąjį pasaulinį karą baigė Suvalkų gimnaziją. 1941 m. kartu su mūsų krašto lietuviais buvo vokiečių prievarta iškeldinta su šeima į Lietuvą. Parodoje galima buvo pamatyti motinos brandos pažymėjimo kopiją, taip pat šeimos nuotraukų.

Parodos katalogo 18 p., tarp kitko, rašoma: „Dailininkas Romanas Borisovas, kurio šeimos šaknys susijusios su senaisiais Rytprūsiais, gimė 1949 m. Vilniuje. Baigė Vilniaus dailės institutą.

DSC07507

Parodos atidarymas. Iš kairės: Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose darbuotoja Jolanta Bagdonavičienė, parodos komisaras, dailininkas Andžejus Zujevičius, dailininkas Romanas Borisovas, Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Suvalkų kultūros centro direktorė, Lenkijos Respublikos Seimo narė Božena Kaminska

R. Borisovas yra aistringas buriuotojas ir jachtos kapitonas. Dalyvavo įvairiose vandenynų regatose (lenktynėse), tarp jų Amber Sail. Iš čia kilo kita jo kūrybos nepaprastai svarbi tematika – marinistika.

Dailininkas gyvena Kuršių nerijoje, gražiame Nidos kurorte. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ir Kaliningrado I. Kanto universitete, kur taip pat dirba kaip konsultantas grupės, beruošiančios atstatyti senamiestį. Gerai moka lietuvių, rusų, lenkų ir vokiečių kalbas. Vokiškai išmoko iš mamos, kuri prieš II pasaulinį karą baigė germanistiką Vilniaus Stepono Batoro universitete.

Savo darbus pristatė kelių žemynų keliolikoje šalių, dalyvaudamas 70 parodų, tarp kitko, Lenkijoje, Baltarusijoje, Liuksemburge, Vokietijoje, Rusijoje, Australijoje ir JAV. Jo paveikslų yra Japonijos, Australijos ir Pietų Afrikos Respublikos muziejuose.“

 Kostas Leončikas, punskas.pl