Radžiūčių kaimo kryžiai

Radžiūčiai – Seinų valsčiuje, gražioje vietoje prie Galadusio ežero, esantis vidutinio dydžio kaimas. 1595 m. minimas kaip Radutino. Kaimo plotas 458 ha. Radžiūčiai lyg ant didelio kalno – rytuose aukštoka Galadusio pakrantė. Pokario metais kaime buvo 38 savarankiški ūkiai. Pilnaverčių ūkininkų su perspektyvomis likę apie 10. Šiuo metu vyksta intensyvus statybinių sklypų prie ežero išpardavimas ir vasarnamių bei viešbučių statyba.

Iki šiol dauguma Radžiūčių gyventojų – lietuviai. Prieš karą vaikai lankė Bubelių mokyklą. 1937 m. įsteigta lenkiška mokykla Radžiūčiuose, kuri veikė ir po karo, iki 1974 m. Nuo 1952 m. buvo mokoma lietuvių kalbos. 1959 m. įkurtas LVKD skyrius. Kaime yra gilios mokslo siekimo tradicijos. Ir šiuo metu jaunuoliai lanko Punsko lietuvių licėjų, vėliau tęsia studijas Lietuvoje.

Nuotraukų ir teksto autorė Silvija Kubilytė, punskas.pl

 

Radžiūčių kaimo kryžiai
Kryžius, pastatytas Šv. Kazimiero draugijos Radžiūčių skyriaus narių pastangomis
Radžiūčių kaimo kryžiai
Kryžius, pastatytas Šv. Kazimiero draugijos Radžiūčių skyriaus narių pastangomis
Radžiūčių kaimo kryžiai
Kryžius, pastatytas Macionių šeimos narių
Radžiūčių kaimo kryžiai
Šis kryžius stovi prie kelio į Jonaraistį, netoli upės. Jį statė patys kaimo gyventojai.