Rimvydo ir Žaibo žūties klausimu

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktoriaus Sigito Birgelio pranešimas apie Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske.

sb, punskas.pl

Birgelis-1