Rugsėjo pirmoji Seinuose

Rugsėjo pirmoji kiekvienam moksleiviui ar jau nebe mokiniui primena mokslo metų pradžią. Vieniems ji atrodo paprasta darbo diena, kitiems – tai šventė, savitai suprantama ir išgyvenama. Ir ne tik pirmokėliams ar pirmąkart atėjusiems į vaikų darželį. Išgyvena ir vaikų tėveliai, sesutės, broliai, močiutės, seneliai.

Pirmoji mokslo metų diena prasidėjo 9 val. šv. Mišiomis Seinų bažnyčioje. Jas atnašavo kun. Petras Gucevičius. Jis ragino būti gerais mokiniais. Mat „jūsų dauguma, o mokytojų maža“. Maldoje kiekvienas asmeniškai susitiko su Dievu.

Po šv. Mišių mokytojai, moksleiviai ir tėvai skubėjo į „Žiburio“ mokyklos sporto salę. Čia skambėjo Lenkijos ir Lietuvos himnai. Direktorius Algirdas Vaicekauskas pasveikino garbius svečius – LR konsulato Seinuose vadovą Vaclavą Stankevičių ir mūsų krašto bičiulį Joną Juravičių bei kitus susirinkusiuosius, perskaitė LR švietimo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimo raštą. Pasidžiaugė, jog šiemet „Žiburio“ mokykloje mokysis 115 mokinių, išvardijo vaikų darželio, pagrindinės mokyklos ir gimnazijos klasių auklėtojus. Mokytojus ir moksleivius sveikino taip pat konsulato vadovas V. Stankevič ir svečias iš Miroslavo J. Juravičius. Pastarasis papasakojo šmaikščių istorijų iš savo vaikystės ir mokyklai padovanojo fotografo Žydrūno Sinkevičiaus autorinį darbą su „Žiburio“ mokyklos atvaizdu.

seinuose

Paskui mokiniai skirstėsi į klases, bendravo su auklėtojais ir klasės draugais, susipažino su pamokų tvarkaraščiu, vadovėliais, elektroniniu dienynu, kuris įvestas „Žiburyje“ nuo 2015 m. antrojo pusmečio.

Linkime moksleiviams sėkmės moksle!

G. Pakutkienė, punskas.pl