Seinų apskrities viršininkui Piotr Alszko

Seinai, 2015-01-30 d.

 Seinų apskrities viršininkui

Piotr Alszko

 

 Seinų apskritis – tai unikali Lenkijos dalis, pasižyminti gamtos grožiu, kultūros ir istorijos turtingumu. Ši apskritis viena mažiausių ir neturtingiausių Lenkijoje. Nepaisant to, ji tapo vieta, kur lietuviai ir lenkai daugelį metų siekia harmoningai tarpusavy bendradarbiauti. Taip atsitiko dėl įgyvendintos savivaldybių reformos ir taiklių politinių sprendimų, kurių dėka lietuvių tautinės mažumos atstovai nebuvo padalinti, bet absoliuti jų dauguma gyvena vienos apskrities teritorijoje.

Be minėtų teigiamybių, Seinijoje yra didelis nedarbas, gyvenimo perspektyvų išsilavinusiam jaunimui stoka, dėl to ji pasmerkta ekonominiam ir socialiniam sąstingiui. Netolimoje ateityje tai prives prie kalbinio ir kultūrinio palikimo praradimo.

Nepaisant įvairių „Rytų Lenkijai“ skirtų Vyriausybės programų ir ES paramos, Seinų apskritis negali ir ateityje negalės žymiai šia parama pasinaudoti dėl jos teikimo mechanizmų – mat būtini savas finansinis indėlis bei aktyvi visuomenė, kuri skatintų kurti modernius projektus, gebėtų pritraukti galimas investicijas.

Tad nesant tinkamos paramos iš išorės socialinė ir ekonominė atskirtis visą laiką didės. Geriausiai padėtį apibūdina faktas, kad kai Seinų apskričiai sunkiai sekasi išlaikyti vos dvi joje veikiančias vidurines mokyklas (lenkišką ir lietuvišką), gretimos savivaldybės (Balstogės ir Suvalkų) planuoja statyti regioninius oro uostus. Mūsų nuomone, tokios atskirų regiono dalių ekonominės plėtros disproporcijos yra neleistinos.

Todėl prašom apsvarstyti galimybę kartu su kitomis apskrities savivaldybėmis kreiptis į vaivadijos ir centrinę valdžią dėl esamos padėties analizės ir paramos Seinijai programos parengimo. Tai leistų sumažinti ekonominę ir socialinę atskirtį kitų Palenkės vaivadijos savivaldybių atžvilgiu ir tuo pačiu lietuvių tautinei mažumai užtikrintų galimybes naudotis visomis jai priklausančiomis teisėmis.

 

Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė

Danutė Valukonytė

apskritis