Seinų ir Ežerėlio teatrų vaidinimai

Birželio 15 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vaidino Seinų ir Ežerėlio teatrai. Ežerėlio kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatras „Dialogas“ parodė komediją „Burbulas“ (rež. Ž. Girdauskaitė). Seinų teatras vaidino Stasio Žemaičio spektaklį „Jaunikis iš Kauno”.

Vaidinimams pasibaigus dainavo Šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas, kuriam vadovauja Gediminas Nevulis.

Renginį baigė vakaronė, kurioje pasirodė Ežerėlio kultūros centro kapela „Samanėlė“ (vad. R. Marma) bei moterų tautinių šokių grupė „Vijoklė“ (vad. L. Kaminskienė).

sb, ib, punskas.pl