Šimtadienis

Nepaprastai greit b?ga laikas… Atrodo, taip neseniai moksleiviai perženg? Punsko lic?jaus slenkst?, o štai jau tik 100 dien? beliko iki abit?ros. Per tą laiką jiems teko dalyvauti ?vairiuose renginiuose, tačiau šimtadienis išliks j? atminty visam gyvenimui.

Sausio 22-oji nebuvo moksleiviams eilinis šeštadienis. Jau nuo pat ryto jaunimą smaug? jaudulys, ar viskas, kam buvo taip kruopščiai ruoštasi, pavyks. Pirmą kartą mokyklos istorijoje švent? vyko savose, prieš pora m?nesi? atiduotose naudoti patalpose. Nepaprastai išgraž?jo lic?jaus sporto sal?, merginos virto karalait?mis, o vaikinai ? princais. Ir mokini?, ir j? t?veli?, ir mokytoj?, ir sveči? nuotaika buvo pakili.

Šventę prad?jo ir t?veli? vardu visus pasveikino Romas Vitkauskas.

Trečiokai už link?jimus ir nuoširdumą atsid?kojo eil?rašči? posmais, šokiais ir dainomis.

Po oficialiosios dalies, grojant ?In Taktu? muzikantams, mokiniai su t?veliais šoko valsą, tryp? ?Direktor?s polką?, linksminosi iki pirm?j? gaidži?.

www.punskas.pl (sb)