Šokių grupė „Vyčiai“

Šokių grupė „Vyčiai“ veikia nuo 2001 m. Joje 16 dalyvių. Suaugusių asmenų grupė šoka lietuvių liaudies ir sceninius šokius akompanuojant kapelai „Klumpė“. Vadovė – Asta Pečiulienė.

sb, punskas.pl