Spektaklis ,,Atžalynas“ parodytas Suvalkuose

            Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus kvietimu 2018 m. kovo 13 d. Suvalkų 7-ojoje pagrindinėje mokykloje (Minkieviča 50) Punsko Kovo 11-osios licėjaus dramos būrelis, vadovaujamas Rūtos Burdinaitės, parodė Kazio Binkio spektaklį ,,Atžalynas“. Pradžioje LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė pasveikino iš Punsko atvykusius svečius ir žiūrovus. Paskui vaidintojai ir žiūrovai sugiedojo Lietuvos valstybinį himną. Renginys vyko didelėje ir gerai įrengtoje auloje su scena.

DSC00410

Spektaklis ,,Atžalynas“. Iš kairės: Darius Valinčius, Alicija Krakauskienė, Jurgis Paransevičius, Kristina Bobinienė, Irena Pečiulienė, Birutė Valinčienė, Julija Zielinskienė

Vaidino Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai, mokyklos absolventai, dirbantys mokytojai ir mokytojai pensininkai. Spektaklis buvo įdomus ir labai gerai suvaidintas. Jame buvo liūdnų ir linksmų momentų. Vaidinime dalyvavo 25 asmenys. Tokį vaidinimą gali paruošti tik Punskas, kur yra patyrusių režisierių ir daug vaidintojų. Spektakliui pasibaigus buvo padarytos kelios bendros (vaidintojų ir žiūrovų) nuotraukos. Pabaigoje vyko vaišės.

 

Dalis atvykusių žiūrovų
Dalis atvykusių žiūrovų

 

Scenoje dramos būrelis  po vaidinimo
Scenoje dramos būrelis po vaidinimo

 

Žiūrovai ir vaidintojai spektakliui pasibaigus
Žiūrovai ir vaidintojai spektakliui pasibaigus

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotraukos