Rašytojai apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Stasys Babonas

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto istorijos pėdsakais, aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, literatūrinius Seinus, Vygrius, pabuvojo Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose. 

Apie Punsko ir Seinų kraštą kalba rašytojas Stasys Babonas.

punskas.pl

 Stasys Babonas – prozininkas.

Gimė 1960 05 29 Ražaičiuose, Raseinių rajone.
1978 m. baigė Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių vidurinę mokyklą. 1981–1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame universitete (dabar Šiaulių universitetas), įgijo tiflopedagogo specialybę. 1990–1991 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją. Dirbo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kultūros namų direktoriumi, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno ir Marijampolės apskričių pirmininku, nuo 2005 m. – Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius. Pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 1976 m. neregių literatų almanache „Vaivorykštė“, T. 2. Pirmieji apsakymai taip pat išspausdinti „Vaivorykštėje“, T. 3. Apsakymai publikuoti ir periodiniuose leidiniuose: „Kauno tiesoje“, „Kauno dienoje“, „Mūsų žodyje“ ir jo prieduose, Jurbarko rajono spaudoje. Šiuo metu rašo naują romaną „Jakovo rožinis“ apie XVI amžiaus gyvenimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2009 m.

babonas

B i b l i o g r a f i j a :
Trys sugrįžimai namo: apysaka ir apsakymų triptikas. – Kaunas: Naujasis lankas, 1995.
Klystžvakės šaukia: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Apsnigta obelis: istorijų pynė. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.
Žuvų gyvenimai šulinyje: romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Pakalnučių žydėjimas: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
1995 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Trys sugrįžimai namo“.
2005 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Apsnigta obelis“.
2008 m. Petro Cvirkos novelės konkurso laureatas už novelę „Bulviakasis“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. – Kaunas: Kas yra kas Lietuvoje, 2008
A. Vencevičius. Mūsų laimėjimai – tik mums. – Mūsų žodis, nr. 2, 2002
V. Gustaitytė. Likimas pasirenka stipresnius
L. Gustaitytė. Kas tave nušovė, Martynai? (apie knygą „Pakalnučių žydėjimas“)

T e k s t a i :
Stasys Babonas. Žieminių jurginų nuometas