Su Trispalve pas kiekvieną Vidugiriuose

Geltona spalva – tai saulė,
Žalia – tai laukų spalva,
Raudona spalva tai kraujas.
Kartu jos – tai Lietuva…

                  K. Vasiliauskas

 Mes, Vidugirių mokyklos mokiniai ir mokytojai, atsiliepdami į Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimą kūrybingai ir prasmingai minėti Valstybės atkūrimo dieną, prisijungėme prie akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.

Šiemet Lietuvos gimtadienį šventėme kelias dienas. Prieš Vasario 16-ąją mokiniai atliko plakatus ir kūrė eilėraščius tema „Mano tėvynės spalvos“ bei pasigamino vėliavėles. Papuošėme mokyklą tautiniais elementais, mokėmės dainų, eilėraščių.

Vasario 16-ąją vyko Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ųjų metinių minėjimas. 10 val. dalyvavome šv. Mišiose Vidugirių koplyčioje, kurias atnašavo kun. Marius Talutis. Meldėmės už Tėvynę Lietuvą. Į Mišias susirinko ir Vidugirių bei aplinkinių kaimų gyventojai. Vėliau iškėlę Trispalves visi žygiavome iškilmingoje eisenoje „Trispalve, plevėsuok!“ į mokyklą, kur vyko koncertas. Mokiniai supynė pynę iš gražiausių lietuviškų eilių, dainų bei šokių. Koncertavo ir šaunus suaugusiųjų trio: Jurgis Vaznelis, Jurgis Kriaučeliūnas ir Jonas Stankauskas. Po programos šventė tęsėsi mokyklos svetainėje, kur susirinkusieji šnekučiavosi ir dar ilgai skambėjo lietuviškos dainos.

vidugiruose

Vasario 17-ąją vyko akcija „Su Trispalve pas kiekvieną“. Tą dieną mokiniai, pasipuošę tautiniais drabužiais, su mokytojomis lankė vyresnius ir neįgalius Vidugirių kaimo gyventojus, kurie negalėjo dalyvauti šventėje mokykloje. Aplankėme Vaznelių, Gibų, Stoskeliūnų ir Sinkevičių-Nevulių šeimas, kur mokiniai padainavo, padeklamavo eilėraščių tėvynės tema. Aplankytuosius pasveikinome su Lietuvos gimtadieniu, įteikėme trispalves vėliavėles, padovanojome lietuviškų knygelių ir pavaišinome saldainiais.

Gražu ir prasminga, kai švenčiame visi kartu: maži ir dideli, jaunesni ir vyresni. Mokomės bendrauti. Jaunesnieji gali pasisemti iš vyresniųjų išminties, kantrybės, mokytis pagarbos, o vyresnieji prie jaunesniųjų – pasijusti jaunesni… 

Gražina Kibyšienė, punskas.pl