Susitikimas su Suvalkų miesto prezidentu

Suvalku rotuseŠ. m. sausio 20 dieną LR konsulato Seinuose vadovė, ministrė patarėja dr. Vida Montvydaitė, darbuotoja Jolanta Bagdonavičienė ir LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė susitiko su Suvalkų miesto prezidentu Česlovu Renkievičiumi (Czesław Renkiewicz). Suvalkų miesto vadovas ir Seinų konsulato vadovė kalbėjosi apie įvairius vykdomus projektus, nuveiktus darbus, planus ir užmojus. LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė trumpai pristatė Suvalkų lietuvių veiklą, kalbėjo apie klubo patalpų problemą. Nuo praėjusių metų ketinama parduoti pastatą, kuriame yra įsikūręs „Vienybės“ klubas. Iki šiol niekas namo nenupirko, nors du kartus bandyta jį parduoti. Pezidentas prašė dar kantriai palaukti dabartinėse patalpose, nes artimiausiu metu bus paskelbtas naujas pardavimo konkursas. Jeigu namo parduoti nepavyks, suvalkiečiai galės jame pasilikti. Tačiau prezidentas neslėpė, kad miesto valdžia toliau bandys pastatą parduoti. Jis pažadėjo LLD Suvalkų skyriui užtikrinti kitas patalpas.

O. Virbylienė, punskas.pl