Šv. Mišios už mirusias Motinas

Kviečiame į gedulines šv. Mišias už mirusias Motinas

gegužės 2 d. (pirmadienį)

19.30 val.

Punsko kapinių koplyčioje.

Punskas-kap