Šv. Mišios už mirusius kunigus

Šiandien, liepos 18-ąją, 18.00 val. Punsko bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už mirusius kunigus: prelatą Igną Dzermeiką, kun. Antaną Šuminską, kun. Antaną Žievį ir visus kitus kunigus, tarnavusius Punske ir pasaulyje.

Punsko_baznycia