Švietimo ekspertų baigiamasis pranešimas

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė pirmadienį Varšuvoje iki vėlaus vakaro posėdžiavusios Lietuvos ir Lenkijos švietimo ekspertų ir tautinių mažumų atstovų grupės švietimo klausimams aptarti antrojo susitikimo (vykusio 2011 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje) baigiamąjį pranešimą.

Lenkų mitingas

Tai buvo antrasis tokio pobūdžio susitikimas per pastarąją savaitę, praėjusį pirmadienį tarpvalstybinė darbo grupė buvo susirinkusi Druskininkuose. Dėl šių tarpvalstybinių ekspertų diskusijų buvo sutarta rugsėjo 4 dieną vykusiame Lietuvos ir Lenkijos premjerų Andriaus Kubiliaus ir Donaldo Tusko susitikime. Lietuvos delegacijai Varšuvoje vadovavo švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, o Lenkijos – švietimo viceministras Miroslavas Sielatyckis.

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos švietimo ekspertų ir tautinių mažumų atstovų grupės antrojo susitikimo, vykusio 2011 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje, baigiamasis pranešimas

2011 m. rugsėjo 19 d. Varšuvoje susitiko Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko A. Kubiliaus ir Lenkijos Respublikos Ministro Pirmininko D. Tusko sutarimu sudaryta ekspertų grupė (toliau – ekspertų grupė) lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje švietimo klausimams aptarti. Pirmasis ekspertų grupės susitikimas buvo surengtas Druskininkuose 2011 m. rugsėjo 12 d.

Ekspertų grupės nariai pažymėjo pažangą, sprendžiant lenkų tautinei mažumai Lietuvoje ir lietuvių tautinei mažumai Lenkijoje aktualius klausimus.

Ekspertų grupės nariai sutarė: 1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 38 straipsnio nuostatos dėl egzamino pagal bendrą LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą brandos egzaminų programą įgyvendinimas nereiškia staigaus brandos egzamino suvienodinimo. Brandos egzamino forma bus viena – rašinys, o egzamino vertinimo normos pereinamuoju laikotarpiu skirsis. Atsižvelgiant į išryškėjusius nuomonių skirtumus dėl egzamino turinio, iki kito ekspertų grupės susitikimo LR Švietimo ir mokslo ministerija susitiks su Lietuvos mokyklų, kuriose mokoma lenkų kalba, atstovais siekiant profesionaliai aptarti šį klausimą.

2. Siūlyti LR Nacionalinio egzaminų centro brandos egzaminų vertinimo komiteto (toliau – Vertinimo komitetas) sudėtį papildyti suinteresuotų Lietuvos tautinių mažumų atstovais. Vertinimo komitetas ne mažiau nei 8 metus analizuotų Nacionalinio egzaminų centro kasmet atliekamų brandos egzaminų rezultatų tyrimus ir pagal juos teiktų pasiūlymus dėl vertinimo normų tobulinimo.

3. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse siūlyti nustatyti, kad vienoje gyvenamojoje vietovėje esant 2-3 mokykloms, kuriose mokoma skirtingomis mokomosiomis kalbomis, arba vienai mokyklai, kurioje mokoma skirtingomis mokomosiomis kalbomis, minimalus mokinių skaičius XI-XII klasėje būtų 7 mokiniai. Ekspertai toliau aiškinsis galimybes tokias normas taikyti ir V-X klasėse.

4. Lenkijos centrinė egzaminų komisija atkreips ypatingą dėmesį į lietuvių kalba laikomų pagrindinės mokyklos patikrų, gimnazijos egzaminų ir brandos egzaminų užduočių kalbos kokybę ir taisyklingumą ir, siekdama šio tikslo, bendradarbiaus su LR Nacionaliniu egzaminų centru.

5. Lenkijos nacionalinės švietimo ministerijos ir Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerijos parengta Lenkijos lietuvių švietimo plėtros strategijos (toliau – Strategijos) įgyvendinimo ataskaita bus pristatyta 2011 m. spalio 24 d. Punske rengiamoje Strategijos įgyvendinimo peržiūros konferencijoje, skirtoje Strategijos 10-mečiui. Konferencijoje, kurioje dalyvaus savivaldybių atstovai, tautinių mažumų su lietuvių dėstomąja kalba mokyklų direktoriai ir mokytojai bei Lenkijos lietuvių tautinės mažumos atstovai, bus pristatyti siūlymai dėl tautinių ir etninių mažumų švietimo finansavimo sistemos pakeitimų. Planuojamų pakeitimų atspirties taškas bus tautinių mažumų, tarp jų ir Lenkijos lietuvių tautinės mažumos atstovų, siūlymai.

6. Siūlymus, susijusius su pakeitimais Lenkijos tautinių mažumų mokyklų finansavimo sistemoje, bei kitus aktualius Lenkijos lietuvių tautinės mažumos ir Lietuvos lenkų tautinės mažumos švietimo klausimus, tarp jų ir vadovėlių tautinėms mažumoms leidybos reikalus, aptarti trečiajame ekspertų grupės susitikime, kurį sutarta surengti 2011 m. spalio 14 d. Vilniuje.

Varšuva, 2011 m. rugsėjo 19 d.

alkas.lt