Vaclav Stankevič: Kur gyvena nors vienas lietuvis, turi būti ir lietuvybė (1 d.)

2019 m. birželio 26 d. LR konsulato Seinuose vadovo postą palieka ministras patarėjas Vaclav Stankevič. Atsisveikinimo išvakarėse konsulas apsilankė Punske ir atsakė į mūsų portalo klausimus. LR konsulato Seinuose vadovą Vaclavą Stankevič kalbina Nijolė Birgelienė.

 sb, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Vaclav Stankevič: Kur gyvena nors vienas lietuvis, turi būti ir lietuvybė (1 d.)”

  1. Gerb.V.Stankevič yra vienas iš geriausių,manau, buvusių Lietuvos Konsulato Seinuose vadovų.Tad, ačiū Jam,kad čia atvyko,atliko labai gerus darbus Lenkijos lietuvių labui,puikiai sutarė su Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuviais, sustiprino lietuvių-lenkų savitarpio pasitikėjimą.Tikėkimes sėkmingo sprendimo ir įgyvendinimo reikalų dėl Suvalkų lietuvių kultūros centro įsteigimo,o prie žuvusių lietuvių karių atminties paminklo Beržnykų / Seinų apskrity/kapinėse esančio žeminančio priestato pašalinimo pasirūpins visų pirma Lietuvos ambasadorius Varšuvoje pasitelkiant naują Konsulato vadovą Seinuose.Geros kloties Jums,Gerb. Vaclovai Stankevičiau !

Komentarai uždrausti.